Tüm çalışanlarımızı, çok değerli ve işletmemizin gelişimine paralel olarak sürekli geliştirimesi gereken en önemli kaynağımız olarak görmekteyiz.

Çalışan profilimizi;

Mesleğinde uzman, gelişmiş sosyal yetkinliğe sahip, işyerine ve çalıştığı fonksiyona yönelik motivasyonu yüksek, öğrenmeye, kendini geliştirmeye ve katma değer yaratmaya istekli şeklinde tanımlayabiliriz.

Başvurular, internet sitesi yoluyla ve işletmemizde bulunan iş başvuru formu bizzat doldurularak iletilebilir. İletilen tüm başvurular değerlendirilerek, pozisyon açığı olduğu taktirde uygun adayla irtibata geçilir.

Genç, dinamik, değişime ve öğrenmeye açık yapımız nedeniyle aramıza katılan arkadaşlarımıza aynı kurum kültürüne sahip olabilmelerini sağlayacak programlar uygulanır.

Eğitim ve geliştirme;

Altınmakas Boya çalışanlarını eğitimlerle desteklenmesinin ve gelişimlerinin sağlanmasının önemli olduğunun bilincindedir. Buradaki amaç, çalışanlarımızın hem bireysel hem de profesyonel olarak çağın ihtiyaçlarına ve hızla değişen teknolojiye ayak uydurmalarına yardımcı olacak, müşteri beklentilerine cevap verecek bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlamaktır. Teknik Eğitimler, Ham Madde Eğitimleri, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri, Kalite Sistemleri Eğitimleri gibi hem iç hem de dış eğitimler yıllık program içinde yer almaktadır.